520808 สไดล์บรรยายแกนนำครู 5 โรงเรียน ผู้นำชุมชน จ.ชัยนาท

 
ภาคีความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  โรงเรียนบ้านเนินไผ่
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
8-9 สิงหาคม 2552
 ณ โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
[ 32 หน้า  |  PDF  |  10 MB ]
 
ดาว์นโหลด
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)