531019 สไดล์บรรยายแกนนำครู 4 โรงเรียน ผู้นำชุมชน จ.ชัยนาท

 
ภาคีความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านโคกแจง โรงเรียนบ้านเนินไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
19-21 ตุลาคม 2553
 ณ โรงเรียนบ้านโคกแจง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
[ 63 หน้า  |  PDF  |  10 MB ]
 
ดาวน์โหลด
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)