540514 สไลด์บรรยายผู้นำชุมชน 12 จังหวัด จ.ระยอง

 
ภาคีความร่วมมือ
คณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
ประจำกรุงเทพ ปริมณฑล และตะวันออก 12 จังหวัด
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานพลเมือง
14-15 พฤษภาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง จ.ระยอง
 
[ 49 หน้า  |  PDF  |  5 MB ]
 
ดาว์นโหลด
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)