เกษตรปราณีต 1 ไร่

 
โดยเครือข่ายภูมิปัญญาปราชญ์อีสาน ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1