น้ำหมักชีวภาพ - สูตรดื่มน้ำลูกยอ

โดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน จ.สิงห์บุรี
 
ตอนที่ 2
 
 
 
ตอนที่ 1