แบบเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้ดำเนินการเผาแกลบวัสดุเหลือใช้ในไร่นาที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับสภาพดินในการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ผลพลอยได้นอกจากถ่านแกลบแล้วยังได้ น้ำส้มควันแกลบ สามารถนำมาไล่แมลงศัตรูพืช เกษตรกรในชุมชนหนองยางและใกล้เคียงนำไปฉีดพ่นไล่เพลี้ยกระโดดในนาข้าว อ้อย และมันสำปะหลังได้ผลค่อนข้างดี ช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีป้องกันโรคแมลงไปอย่างมาก มีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร และอาหาร ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม พัฒนาเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ รุ่น 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาได้ผลผลิตถ่านแกลบและน้ำส้มควันแกลบมาก
         วัสดุอุปกรณ์ที่เน้นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง โดยใช้ท่อระบายน้ำมาเป็นเตาสำหรับใส่แกลบ แล้วทำฐานรองเตาที่รางเลื่อนเข้าออกสำหรับนำถ่านแกลบออก โดยฐานรองเตาควรสูงพอสมควร เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน  
 
         1.รูปเตาเผาถ่านแกลบด้านหน้า
 
          2.รูปเตาเผาถ่านแกลบด้านข้าง
 
         3.รูปการทำฐานรองเตาเผาถ่านแกลบ และรางเลื่อนสำหรรับใส่ตะแกรง
 
         4.รูปฐานรองเตาเผาถ่านแกลบ
 
             5.รูปตะแกรงรองเตาเผาถ่านแกลบ
 
 
         6.รูปตะแกรงเตาเผาถ่านแกลบและแผ่นปิดเปิดหน้าเตา
 
         7.รูปฐานปล่องท่อระบายควัน ซึ่งทำ 2 ข้าง ตัวปล่องควันอาจใช้ไม้ไผ่มาสวมก็ได้
 
         8.เตาเผาถ่านแกลบวิทยาลัยอาชีพเนินขาม ซึ่งเปรียบเทียบปล่องไม้ไผ่และท่อเหล็ก
พบว่าท่อไผ่ให้น้ำส้มควันแกลบมากกว่าท่อเหล็ก
 
 
         9.รูปเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ซึ่งเครือข่ายฯ ทำเป็นโรงเรือน
ตรงฝาปิดเปิดเตาใช้คันโยกสำหรับยกฝาออก อาจประยุกต์โดยใช้รอกดึงขึ้นก็ได้
 
         10.เยาวชนเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน การปฏิบัติงานเปิดฝาใส่แกลบให้อยู่ในระดับต่ำกว่าท่อปล่องควัน
โรยฟางข้าว จุดไฟให้ติดพอสมควร แล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมงจึงเอาถ่านแกลบออก (จุดเย็น - ออกเย็น)
 
 
         11. ถ่านแกลบที่ได้นำไปปรับสภาพดินให้ร่วนซุย สำหรับปลูกต้นไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
นอกจากนี้น้ำส้มควันแกลบนำไปใช้ไล่แมลงได้อีกด้วย
 
         12. คณะที่ปรึกษาเครือข่าย คือ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน
 
          13.ผลผลิตที่ได้
 
         14.การใช้ประโยชน์
 
 
แบบแปลนและส่วนประกอบ
เกษตรกรอาจดัดแปลงแบบแปลนนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
(คลิกที่ลิงค์เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
         คุณภิศักดิ์   โทร.086-2113385
         อีเมล์
banrainarao@gmail.com
         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทร.086-2038305