ซุปเปอร์เตาเผาถ่าน - นวัตกรรมเตาเผาถ่านแกลบ

 
ซุปเปอร์เตาเผาถ่าน - นวัตกรรมเตาเผาถ่านแกลบ
ผลิตถ่านแกลบด้วยเตาเผาจากท่อปูนส่งน้ำ ช่วยปรับดินให้ร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหาร กักเก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน
วางแผงแล้ววันนี้ วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เดือนมิถุนายน รีบหาอ่านได้ที่แผงหนังสือทั่วไป

หรืออ่านออนไลน์ในรูปแบบอีบุ๊คได้ที่