คนทำนา ข้าวอินทรีย์และเทคนิคการปลูกข้าวแบบปักเดี่ยว

จัดทำโดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านบุญ จ.ขอนแก่น
http://www.banboon.org
 
 
รูปแบบ .pdf | 16 หน้า | 8.21 MB
[ ดาว์นโหลด ]