ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง"

         ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา พร้อมกับร่วมงาน "ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2" ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน ซึ่งมีสาระน่ารู้ การบรรยายแนะนำ
ปุ๋ยสั่งตัด การถวายผ้าป่า การเปิดตัวกองทุนพี่ช่วยน้อง อาชีพหลัก อาชีพในฝัน ส่วนบรรยากาศงานเป็นไปอย่างดี มีหน่วยงานภาคีให้ความสนใจร่วมให้บริการคลีนิคความรู้สู่ชุมชน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมจีนรวมญาติ น้ำหมักชีวภาพ
ขนมท้องถิ่น ผ้าทอ การทำดอกไม้จากใบเตย การทำขนมทองพับ ของวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม การสาธิตเตาประหยัดพลังงาน โซล่าเซลล์ กลุ่มร่วทุ่นวิสาหกิจชุมชนหนองแซง การสาธิตปุ๋ยสั่งตัด นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคคอมพิวเตอร์ รถจักรยาน เครื่องไทยทาน สิ่งของเครื่องใช้ อาหารกลางวัน      
         ขอให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมความปรารถนา ทุกประการเทอญฯ