วิทยุรัฐสภา สัมภาษณ์ "ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน"

(ภาพประกอบจาก สวท.ชัยนาท)
 
         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายการ "กะลาทาสี" สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา http://www.radioparliament.net ได้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง ผู้ประสานงานเครือข่ายทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน หรือเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน (ชื่อในปัจจุบัน) ถึงบทบาทของวัด
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาคีท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 
คลิกปุ่มเล่นข้างล่างเพื่อฟัง  ความยาว 26:17 นาที