บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "วัฒน์บวร"

 
         เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ (ธรรมะทีวี) ผู้ผลิตรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน
หรือ DLTV1 (Distance Learning Television) รับชมได้ทาง True Vision 186, DTV 65 และ Samart 33
ได้ผลิตรายการ “วัฒน์บวร”(วัฒนธรรม บ้าน วัด โรงเรียน) ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เพื่อนำเสนอ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ "ทีวีไทย" ThaiPBS มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย
         ได้ให้ความสนใจกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ที่วัดหนองยางร่วมกับชุมชน และโรงเรียน ตามหลัก "บวร"
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เรื่องราว ฐานคิดการทำงาน ที่มาที่ไป ภาคีการพัฒนา และรูปธรรมที่เกิดขึ้น อาทิ ทักษะคอมพิวเตอร์ พี่ช่วยน้อง  การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน ครู โรงเรียนที่เข้าร่วม