รวมพลังสร้างสรรค์ "วาดรูป"

 
         เยาวชนเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้ร่วมกับเด็กๆ น้องๆ เยาวชน ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ ด้วยการ "วาดรูป" สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม การพึ่งตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ได้นำไปจัดแสดงในห้องสมุดบ้านไร่นาเรา และห้องน้ำพูดได้ต่อไป