รวมพลังสร้างสรรค์ "จัดสวนปรับภูมิทัศน์"

 
         เยาวชนเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจัดสวน ตกแต่งภูมิทัศน์รอบๆ ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา และห้องน้ำพูดได้ วัดหนองยาง ตั้งแต่ช่วงท้ายปีเก่าที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันแล้วเสร็จระดับหนึ่ง ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ศิลปะการตกแต่งสวน ภูมิทัศน์ นอกเหนือจากห้องเรียน ช่วยให้วัดน่าอยู่ น่ามองดียิ่งขึ้น