รวมพลังสร้างสรรค์ "ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา"

 
         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน โดยการระดมสรรพกำลัง ร่วมแรง ร่วมใจ
ของแกนนำเยาวชน เครือข่ายฯ ร่วมกันปรับปรุงห้องเก็บของวัดหนองยาง เพื่อเนรมิตเป็น "ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา" 
สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ร่วมทั้งเป็นที่จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ "ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา" ได้เปิดบริการในเบื้องต้นแล้ว จากการร่วมบริจาคหนังสือ สื่อเรียนรู้
ของมีผู้จิตศรัทธา ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่เครือข่ายฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป