เยี่ยมเยียนชุมชน โรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย

         เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้จิตศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเสริมสร้างปัญญา "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
นำโดย ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน  พร้อมด้วยพระครูโกศลชัยพัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหนองยาง และผู้นำชุมชน ได้ไปเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในพื้นที่เป้าหมาย 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ และโรงเรียนบ้านวังคอไห
         ซึ่งพื้นที่ดำเนินงานกองทุนพี่ช่วยน้อง 20 ชุมชน ประกอบด้วย 14 ชุมชนทั้งหมดของตำบลสุขเดือนห้า และชุมชนอื่นๆ ใกล้เคียงอีก 6 ชุมชน รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียน 3 โรงเรียนที่ในพื้นที่