รวมพลังสร้างสรรค์ "ห้องน้ำพูดได้"

 
         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ร่วมกับเยาวชน ผู้นำชุมชน ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม "ห้องน้ำพูดได้"
โดยได้ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบห้องน้ำ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความปลอดภัย
ตลอดจนป้ายบอกทาง รูปวาดที่เยาวชนวาด ป้ายคำคม หลักคิด ปรัชญาการใช้ชีวิตที่ติดไว้ตามมุมต่างๆ อาทิเช่น
ความสำเร็จของงาน อยู่ที่คุณภาพของคน ทำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำ ทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำได้อ่าน ฉุกคิด เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติตนเองต่อไป