ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - ช่วงปิดเทอมเมษายน 48

กำหนดการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
18 - 20 เมษายน 2548
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทร. 06-2038305

18 เมษายน 2548
 09.00 – 12.00 น.    - ลงทะเบียน เข้าที่พัก ติดตั้งคอมพิวเตอร์
 13.00 – 14.00 น.   - ชี้แจงแนวคิด กำหนดการ
 14.00 – 16.00 น.    Volume 1 : ระบบคอมพิวเตอร์และการดูแลเครื่อง
 18.00 – 20.00 น.    Volume 2 : การไรท์แผ่นและการคัดลอกแบบต่างๆ


19 เมษายน 2548
 08.30 – 12.00 น.    Volume 3 : ดูหนังฟังเพลง
                             Volume 4  : การบีบอัดข้อมูล
 14.00 – 16.00 น.    Volume 5 : การแบ่งพาติชั่น แบ็คอัพข้อมูล และการกู้ข้อมูล
 18.00 - 20.00 น.     Volume 6 : การใช้คอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิค


20 เมษายน 2548
 08.30 – 12.00 น.    Volume 7 :  การใช้งานด้านบันทึกเสียง แปลงไฟล์
 14.00 – 16.00 น.    Volume 8 : การใช้งานด้านตัดต่อ มิกดาวน์เสียง
 18.00 – 20.00 น.    Volume 9 : การทำวีซีดี


หมายเหตุ
 1) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้มาร่วมเรียนรู้ต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วย
 2) ติดต่อประสาน : พระครูโกศลชัยพัฒน์ (เจ้าอาวาสวัด) 06-2038305