ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - โรงเรียนบ้านวังคอไห 50

ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท

เนื้อหาหลัก
         1. คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก : เหมาะสำหรับนักเรียน และครู ระดับอนุบาล – ชั้น ป.6 (เวลา 1 วัน)
         2. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สาระน่ารู้ต่างๆ) : เหมาะสำหรับนักเรียน และครู ระดับ ป.3 – ม.3 (เวลา 1 วัน)
         3. การตกแต่งภาพ – สื่อมัลติมีเดีย : เหมาะสำหรับผู้ต้องการทำสื่อ นำเสนอผลงาน (เวลา 2 วัน)
         4. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ : เหมาะสำหรับผู้ดูแลเครื่อง หรือมีคอมพิวเตอร์ (เวลา 1 วัน)

รายละเอียด
1. คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
         - Gcompris  โปรแกรมเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น – เกมฝึกสมอง
         - TuxPaint  โปรแกรมวาดรูป (โชว์ผลงานบนเว็บไซต์หลักได้)
         - TuxMath  โปรแกรมฝึกคิดเลขอย่างง่าย
         - TuxTyping  โปรแกรมสอนพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
2. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สาระน่ารู้ต่างๆ)
         1. ดิกชันนารี
         2. ภาษาอังกฤษ
         3. สังคม
         4. วิทยาศาสตร์
         5. คอมพิวเตอร์
         6. อื่นๆ
3. การตกแต่งภาพ - สื่อมัลติมีเดีย
4. การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
         1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเลือกศึกษาได้มากกว่า 1 กลุ่ม
         2. ช่วงเวลาศึกษา….รอประชุมพร้อมกัน
         3. สถานที่เรียน โรงเรียนบ้านวังคอไห
         4. ผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….ฟรีทุกกลุ่ม