ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ช่วงปิดเทอม เมษายน 52 นี้

ความเป็นมา
         โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านวังคอไห ร่วมกับวัดหนองยาง และเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จัดทำ "โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน" เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก "บวร" (บ้านวัดโรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา
 
แนวทางศึกษา (กลุ่มเรียนรู้)
กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์เด็ก (รับเด็กอนุบาล – ป.3)
ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เกมฝึกสมอง วาดรูป ฝึกคิดเลขอย่างง่าย สอนพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
กลุ่มที่ 2 ทักษะการพิมพ์สัมผัส (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป)
ทักษะการวางมือ การพิมพ์สัมผัสอย่างถูกวิธี สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องมองแป้นพิมพ์
กลุ่มที่ 3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ต (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป - ผู้นำชุมชน)
รู้จักส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ การใช้งานวินส์โดวน์ การจัดการไฟล์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
กลุ่มที่ 4 โปรแกรมสำนักงานและโปรแกรมการศึกษา (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป  - ผู้นำชุมชน)
โปรแกรมสำนักงานด้านเอกสาร ตารางคำนวณ นำเสนอ  และโปรแกรมการศึกษา ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 โปรแกรมตกแต่งภาพและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป  - ผู้นำชุมชน)
การตกแต่งภาพ การตัดต่อเสียง วีดีโอ การผลิตสื่อเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 สื่อสารสนเทศ (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป   - ผู้นำชุมชน)
การสร้างและบริหารเว็บไซต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ศักยภาพชุมชน
กลุ่มที่ 7 การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (รับผู้มีทักษะคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว)
การประกอบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ การแบ็คอัพข้อมูล

*************  ประชุมแบ่งกลุ่มเรียนรู้ ใกล้โรงเรียนไหน เรียนที่นั่น *************
วันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  2552  เวลา 09.00 น.  โรงเรียนบ้านวังคอไห
วันอาทิตย์ที่  29  มีนาคม  2552   เวลา 14.00 น.  โรงเรียนบ้านหนองยาง

ติดต่อประสานงาน
พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086-2038305
วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

หมายเหตุ
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางโทรศัพท์ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือสมัครในวันประชุมแต่ละวัน
2. สามารถเลือกศึกษาได้มากกว่า 1 กลุ่ม และกำหนดวันเวลาตามความเหมาะสมของผู้เรียน
3. สถานที่เรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง และโรงเรียนบ้านวังคอไห
4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….ฟรีทุกกลุ่ม
5. เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคมเป็นต้นไป พร้อมกันทั้ง 2 โรงเรียน