อบรมแนะนำการใช้งานกูเกิ้ลไซต์ 8-9 ส.ค. 52

 
อบรมแนะนำการใช้งาน
กูเกิ้ลไซต์ : ทางเลือกในการจัดทำเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

8 - 9 สิงหาคม  2552  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ม.6 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

--------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมา
         วัดหนองยาง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองยาง ชุมชนหนองยาง เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง และชุมชนโรงเรียนที่สนใจ ได้จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้านวัดโรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา
 
ทำไมต้องกูเกิ้ลไซต์
- ของฟรี ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้งานง่าย เมนูภาษาไทย แค่พิมพ์งานได้ ก็สร้างเว็บไซต์ได้ไม่กี่นาที
- สามารถแชร์เว็บให้เพื่อนๆ ร่วมสร้างสรรค์ได้
- เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กูเกิ้ลทั้งหมด เอามาใช้ด้วยกันได้เลย
 
เหมาะกับใคร
- ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชน ครู นักเรียน บุคคลทั่วไปที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว
- ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่รายปี
- ก้าวแรกของการหัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป บริหารจัดการเนื้อหาด้วยตัวเอง หรือเป็นกลุ่ม
- เว็บไซต์ที่จัดทำไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก
 
เนื้อหาหลัก
แนวคิดการจัดทำเว็บไซต์ แนะนำ และเทคนิคการใช้งานกูเกิ้ลไซต์ การดูแลจัดการเว็บไซต์
 
ติดต่อ
พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086-2038305
 
หมายเหตุ
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางโทรศัพท์หรือสมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง
2. ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์บ้านจำรุง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง   http://sites.google.com/site/banjumrung
3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง   http://www.khaorao.org/
4. ผู้เรียนรู้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….ฟรี
5. ผู้เรียนรู้ควรเตรียมข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ที่ต้องการทำเว็บตนเองมาด้วย