ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ช่วงปิดเทอม เมษายน 53 นี้

 
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน
ที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้.....ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
ความเป็นมา
     โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านวังคอไห ร่วมกับวัดหนองยาง จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน”
เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้านวัดโรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา
 
กลุ่มเรียนรู้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)
     กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์เด็ก (รับเด็กอนุบาล – ป.3)
     ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เกมฝึกสมอง วาดรูป ฝึกคิดเลขอย่างง่าย สอนพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
     กลุ่มที่ 2 ทักษะการพิมพ์สัมผัส (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป)
     ทักษะการวางมือ การพิมพ์สัมผัสอย่างถูกวิธี สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องมองแป้นพิมพ์
     กลุ่มที่ 3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ต (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป - ผู้นำชุมชน)
     รู้จักส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ การใช้งานวินส์โดวน์ การจัดการไฟล์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
     กลุ่มที่ 4 โปรแกรมสำนักงานและโปรแกรมการศึกษา (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป - ผู้นำชุมชน)
     โปรแกรมสำนักงานด้านเอกสาร ตารางคำนวณ นำเสนอ และโปรแกรมการศึกษา ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
     กลุ่มที่ 5 โปรแกรมตกแต่งภาพและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป - ผู้นำชุมชน)
     การตกแต่งภาพ การตัดต่อเสียง วีดีโอ การผลิตสื่อเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
     กลุ่มที่ 6 สื่อสารสนเทศ (รับตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป - ผู้นำชุมชน)
     การสร้างและบริหารเว็บไซต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่ศักยภาพชุมชน
     กลุ่มที่ 7 การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (รับผู้มีทักษะคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว)
     การประกอบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ การแบ็คอัพข้อมูล
 
************* ประชุมแบ่งกลุ่ม วันเวลาเรียนรู้ - ใกล้โรงเรียนไหน เรียนที่นั่น *************
     วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านวังคอไห
     วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองยาง
 
ติดต่อประสานงาน
     พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086-2038305
     วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
     โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา www.banrainarao.com  อีเมล์ banrainarao@gmail.com
 
หมายเหตุ
     1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางโทรศัพท์ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือสมัครในวันประชุมแต่ละวัน
     2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….เรียนฟรีทุกกลุ่ม
     3. เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 เมษายนเป็นต้นไป พร้อมกันทั้ง 2 โรงเรียน
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง