การบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน

ขอเชิญผู้บริหาร ครูสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม (SMART Planning) และวิจัยเพื่อพัฒนาและการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
 
+++++ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น +++++
 
อบรม การบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพจาก สมศ.
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ความรู้เชิงกลยุทธ์แก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเอกชนระดับ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา
ในเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพและการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
(SMART planning) และวิจัยเพื่อพัฒนาและการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์
 
*หมายเหตุ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เป็นผู้บริหาร ครูผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ครูที่เป็นแกนนำ หรือสนใจในการขับเคลื่อนงานวิชาการของสถานศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา (อนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) และอาชีวศึกษา
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมศ.  (ระดับดีมาก ดี หรือผ่านตามเกณฑ์)
*กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง (ตามไฟล์ excel) สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีชื่อแต่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โปรดนำหลักฐานมาแสดงในวันอบรม
 
วันเวลาและสถานที่ 
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2553 โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี
 
 
ตารางฝึกอบรม
 
ดูภาพตารางฝึกอบรมขนาดใหญ่
 
 
หน้าหลักโครงการ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 

ดาวโหลดเอกสารประกอบ
http://qualitystandardstoprivateschools.com/img/tg2.pdf
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง