แนะนำการใช้งานกูเกิ้ลไซต์ 20-22 ตุลาคม

แนะนำการใช้งาน
กูเกิ้ลไซต์ : ทางเลือกในการจัดทำเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 - 22  ตุลาคม  2553   เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ  โรงเรียนบ้านโคกแจง ม.1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
------------------------------------------------
 
 
ความเป็นมา
         โรงเรียนบ้านโคกแจง โรงเรียนบ้านเนินไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ร่วมกับโครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
ขอเชิญชวนเยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ องค์กรชุมชนที่สนใจการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำเว็บไซต์ที่ได้ผลรวดเร็ว สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งเผยแพร่ได้ในวงกว้าง ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทำไมต้องกูเกิ้ลไซต์
         - ของฟรี ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
         - ใช้งานง่าย เมนูภาษาไทย แค่พิมพ์งานได้ ก็สร้างเว็บไซต์ได้ไม่กี่นาที
         - สามารถแชร์เว็บให้เพื่อนๆ ร่วมสร้างสรรค์ได้
         - เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กูเกิ้ลทั้งหมด เอามาใช้ด้วยกันได้เลย

เหมาะกับใคร
         - ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชน ครู นักเรียน บุคคลทั่วไปที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว 
         - ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่รายปี
         - ก้าวแรกของการหัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป บริหารจัดการเนื้อหาด้วยตัวเอง หรือเป็นกลุ่ม
         - เว็บไซต์ที่จัดทำไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก

เนื้อหาหลัก
         แนวคิดการจัดทำเว็บไซต์ แนะนำ และเทคนิคการใช้งานกูเกิ้ลไซต์ การดูแลจัดการเว็บไซต์

ติดต่อประสานงาน
         อาจารย์ลำดวน รอดสถิตย์   โรงเรียนบ้านเนินไผ่  โทร. 087-2115697

หมายเหตุ
         1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางโทรศัพท์หรือสมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง
         2. ผู้เรียนรู้ควรเตรียมข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ที่ต้องการทำเว็บตนเองมาด้วย
         3. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง
         บทความกูเกิ้ลไซต์ทางเลือกในการจัดทำเว็บไซต์ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
         http://sites.google.com/site/banrainarao/googlesites/art_googlesites
 
         คู่มือกูเกิ้ลไซต์ ฉบับชาวบ้าน ปรับปรุงครั้งที่ 2
         http://sites.google.com/site/banrainarao/googlesites/googlesites_manual
 
         ตัวอย่างเว็บกูเกิ้ลไซต์ในไทย
 
         หน้าหลักกูเกิ้ลไซต์