ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ช่วงปิดเทอมเมษายน 55 นี้

 
 
         ปิดเทอมนี้ ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้เรื่องราวดีๆ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นตนเอง
 
 
ความเป็นมา
         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ร่วมกับวัดสุขเดือนห้า วัดทุ่งโพธิ์ และวัดหนองยาง จัดทำ
"โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นตนเอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา
 
 
กลุ่มเรียนรู้   (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)
         1. คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก  ก้าวแรกของการเรียนรู้ของคุณหนูๆ
         2. ทักษะการพิมพ์สัมผัส (ไทย – อังกฤษ) พิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้น ไม่จิ้มดีด ฝึกได้ไม่ยาก
         3. เรียนรู้โปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานทั่วไป
         4. การสร้างเว็บไซต์ด้วยกูเกิ้ลไซต์
         5. การผลิตสื่อสร้างสรรค์ “อาชีพหลัก อาชีพในฝัน”
         เรียนรู้เรื่องราวชุมชนท้องถิ่น เทคนิคการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ การบันทึกวีดีโอ การตัดต่อวิดีโอ
         6. นาฏศิลป์ รำไทย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
********  ประชุมแบ่งกลุ่ม วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2554    ใกล้ที่ไหน  เรียนที่นั่น ********
         เวลา 13.00 น. วัดทุ่งโพธิ์  เวลา 15.00 น.  วัดสุขเดือนห้า  เวลา 16.30 น.  วัดหนองยาง
                 เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
                 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….เรียนฟรีทุกกลุ่ม
 
 
ติดต่อประสานงาน
         พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง  โทร. 086-2038305
         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
         โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน  เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา 
www.banrainarao.com
 
 
หมายเหตุ
         1. รับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางโทรศัพท์ สมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง หรือในวันประชุม
         2. สถานที่เรียน  ณ  วัดสุขเดือนห้า วัดทุ่งโพธิ์ และวัดหนองยาง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
         3. เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายนเป็นต้นไป  (วันเวลากำหนดในวันประชุม)