ดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 1ขอเชิญร่วมงาน ดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 1
“หนึ่งคนให้ หลายคนเป็นสุข เพื่อเมืองไทยของเรา” 
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2038305, 086-2113385 


เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้จัดกิจกรรม "ดอกเหงื่อความดี" ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บนความร่วมมือ "บวร" 
(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีจิตอาสา ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และประกอบสัมมาชีพได้ ผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) นำเสนอดอกเหงื่อความดีพลังสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น (2) สรุปบทเรียนการทำงาน ดอกเหงื่อความดีในรอบปี (3) มอบเกียรติบัตรดอกเหงื่อความดีแก่เด็กเยาวชน และ (4) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใกล้วันเด็ก


กำหนดการ
08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. - ชี้แจงแนวคิด แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม 
09.00 – 09.45 น. - เรื่องเล่าดอกเหงื่อความดี และเปิดตัวเด็กดอกเหงื่อความดี 1,000 ชั่วโมง 
09.45 - 10.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.30 น. - พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรดอกเหงื่อความดี 
10.30 – 11.00 น. - เวทีแลกเปลี่ยน “ดอกเหงื่อความดีพลังสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น” 
11.00 – 12.00 น. - กิจกรรม “ออมสินกระบอกไม้ไผ่” 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. - กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใกล้วันเด็ก” 
15.-30 – 16.00 น. - เวทีสรุปบทเรียนการทำงานและก้าวต่อไป 

เครือข่ายฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณ อาหารเครื่องดื่ม เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของรางวัลต่างๆ ตามจิตศรัทธา ซึ่งในวันดังกล่าวมีเด็กเยาวชนดอกเหงื่อความดีเข้าร่วมงาน 100 คน 


เยาวชน 100 คน มาจากไหน
เยาวชนดอกเหงื่อความดี คือ เด็ก เยาวชนที่มาร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมเครือข่ายฯ ที่่หลากหลาย อาทิ ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ค่ายพี่ช่วยน้อง ห้องเรียนสีเขียว เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ ธนาคารต้นไม้ สวนผักบวร สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

เยาวชนดอกเหงื่อความดี มีหลายระดับ เนื่องจากทำมาหลายปี มีตั้งแต่เด็กอนุบาล เด็กประถม เด็กมัธยม จนถึงเยาวชน
ที่กำลังเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย  และที่ทำงานแล้วก็มี ซึ่งเป็นเด็ก เยาวชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ วัด ประมาณ 10 ชุมชน
โดยกลุ่มเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก อายุ 9 - 12 ขวบ ประมาณ 80 คน อีก 20 คน เป็นพี่เลี้ยง ส่วนพี่ๆ ที่โตแล้ว จะมาเป็นพี่เลี้ยง วิทยากรจัดงานในวันดังกล่าว


สนับสนุนกิจกรรมโดยบริจาค "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
ชื่อบัญชี : วัดหนองยาง – กองทุนพี่ช่วยน้อง 
ธนาคารกรุงไทย สาขาหันคา เลขที่บัญชี 107-0-13648-4
ผู้บริจาคเงินสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้ 


งบประมาณจัดงาน 30,000 บาท
ผู้ร่วมงาน เยาวชนดอกเหงื่อความดี 100 คน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง จำนวน 10,000 บาท
- ค่าเสื้อยืดดอกเหงื่อความดี  100 ตัว จำนวน 10,000 บาท
- ค่าของรางวัล อุปกรณ์ จำนวน 5,000 บาท         
- ค่าจัดเตรียมเอกสาร ประกาศนียบัตร ป้ายเวที จำนวน 5,000 บาท


ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจกรรม

เครือข่ายฯ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงานเวทีดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 1
ผู้สนับสนุนงบประมาณจัดงาน
2.เว็บไซต์ Thaicabincrew.com 5,000 บาท
3.คุณครูลำดวน รอดสถิตย์ 4,600 บาท

ผู้สนับสนุนของขวัญและอาหาร
1.คุณครูกชพรรณ  คมขำ 500 บาท
2.คุณครูสำเริง โพธิ์ขำ         500 บาท
3.คุณครูนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา 500 บาท
4.คุณครูจินดารัตน์  จำปาทอง         500 บาท
5.คุณครูฐิติยา  อิงควะระ 500 บาท
6.คุณครูลักษณา ทับบุรี         500 บาท
7.คุณครูครรชิต  มานะเปรม 300 บาท

ผู้สนับสนุนเครื่องดื่มและอาหาร
1.บริษัทแลคตาซอย                 นมแลคตาซอย 324 กล่อง
2.พระครูโกศลชัยพัฒน์                 ไอศครีม
3.ครอบครัวราชจำเริญ และจันทราช ขนม
4.คุณครูแววมณี  โพโต                 ขนม

ผู้สนับสนุนอุปกรณ์
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อนุเคราะห์ให้ยืมกล้องวิดีโอและกล้องบันทึกภาพกิจกรรมติดต่อประสานงาน 
พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง (ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ) โทร. 086-2038305 
คุณภิศักดิ์ นับงาม (เลขานุการเครือข่ายฯ) โทร. 086-2113385 
อีเมล์ banrainarao@gmail.com เว็บบ้านไร่นาเรา www.banrainarao.com 
เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา www.facebook.com/banrainarao
เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130


ดาวน์โหลดเอกสาร
เวทีดอกเหงื่อความดี เพื่อเป็นข้อมูล นำเสนอต่อไป
ประกอบด้วย (1) หนังสือเวียน (2) กำหนดการดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 1 
(3) เอกสารแนะนำดอกเหงื่อความดี (4) เอกสารแนะนำเครือข่าย
และ (5) รูปภาพกิจกรรมดอกเหงื่อความดี

ลิงค์ดาวน์โหลด
รายงานการจัดงาน


เรื่องเล่างาน "ดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 1"
- ดอกเหงื่อความดี #10 ออมสินกระบอกไม้ไผ่
- ดอกเหงื่อความดี #9 ดนตรี I NO NAME 
- ดอกเหงื่อความดี #8 หมูกระทะดอกเหงื่อ
- ดอกเหงื่อความดี #7 กองทัพเดินด้วยท้อง 
- ดอกเหงื่อความดี #6 พลังสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 
- ดอกเหงื่อความดี #5 ถนนสวยด้วยมือเรา 
- ดอกเหงื่อความดี #4 รวมพลคนเล็กใจใหญ่
- ดอกเหงื่อความดี #3 รวมพลังเยาวชนจิตอาสา 100,000 ชั่วโมง
- ดอกเหงื่อความดี #2 ทีมงานปิดทองหลังพระ
- ดอกเหงื่อความดี #1 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


ดอกเหงื่อความดี เครื่องมือสร้างเสริมเยาวชนจิตอาสา
 
 

ดอกเหงื่อความดี - ถนนสวยด้วยมือเรา
 3 ล้อดอกเหงื่อความดี 
 


ออมสินกระบอกไม้ไผ่ข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน