ลานค้าชุมชน

 
 
สุ่มไก่
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ทนทาน ไช้ได้หลายปี ชาวบ้านมักทำไว้ใช้เองบ้างและทำไว้ขายบ้าง
 
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 100 - 200 บาท
 

กระเป๋าหลอดกาแฟ
 
ผลิตภัณฑ์จากหลอดกาแฟ สวยงามและทนทานใส่ของที่มีน้ำหนักได้ประมาณ
3-5 กิโลกรัม ของใช้ทั่วไปในครัวเรือน
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 150-300 บาท
 
 
 
 
 
 

พวงมาลัยปลอดสารพิษ

ดอกมะลิที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ปลอดสารพิษ ทุกขั้นการปลูกแนวทางเกษตรอินทรีย์
ใช่น้ำหมักชีวภาพเป็นตัวไล่แมลง และช่วยเร่งดอก ดอกมะลิที่นี้มีความขาว ดอกใหญ่ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 200 - 700 บาท/กิโลกรัม (ดอกสด)
          10 - 30 บาท/พวง
 
กระถินตากแห้ง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือยห้า
ราคา : -
 
แฝก
 
วัตสดุจากธรรมชาติ ขึ้นตามหัวไร่ปลายนารอบชุมชน
สำหรับใช้มุงหลังคาบ้าน หรือเพิงพักชั่วคราว
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 20 บาท/ตับ
 

 
 

เห็ดโคน
 
ดอกเหงื่อแห่งความพากเพียรดูแลรักษาป่า ผลิตผลจากป่าที่มนุษย์ยังไม่สามารถ
เอาชนะได้ ผู้มีบุญจริงๆ ถึงจะได้รับประทาน ระยะเวลาการออกไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ราวๆ ช่วงออกพรรษา
 
ที่อยู่ : เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง หมู่ 10 ต.เนินขาม
ราคา : 250 - 300 บาท/กิโลกรัม
 

ข้าวต้มลูกโยน
ขนมพื้นบ้านไทยที่นับวันหาคนทำเป็นได้เต็มที ข้าวต้มลูกโยนมักนิยมทำกัน
ช่วงงานตักบาตรเทโว พบเห็นได้เพียงบางวัดเท่านั่น ส่วนใหญ่มักมีแต่ขนมท็อฟฟี่ลูกอม
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : -
 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
มะพร้าวไม้ผลคู่บ้านคู่เมือง รอบๆ รั้วข้างบ้านในชุมชน นอกจากขึ้นชื่อชั้นในกะทิชั้นยอด
กะลาก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นลายคราม สวยงาม ใช้งานได้สารพัด
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 50 - 200 บาท
 
ขนมถ้วย
 
ขนมพื้นบ้าน ที่อุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด จากรั้วข้างบ้าน เช่น อัญชัญ ใบเตย เป็นต้น
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 10 บาท
 
ขนมไข่หงส์
 
ถ้าจะเรียกว่าขนมโบราณ ก็ดูจะเหมาะสม เพราะหน้าตา และเชื่อว่าคนรุ่นเก่าๆ
คงเคยรับประทาน เด็กรุ่นใหม่ๆ อาจเซโน่ ชาวบ้านจะร่วมลงแขกช่วยกันทำ
ในหน้างานบุญ งานประเพณี เทศกาลสำคัญในชุมชนเท่านั้น
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 5 - 10 บาท
 
 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง
ไว้เป็นของฝาก และประดับได้สวยงาน แถมช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 50-500 บาท
 
ขนมจีนรวมญาติ
 
ขนมจีน ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ
เมื่อมีงานชุมชนใหญ่ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์
เครือญาติต่างมีโอกาสมีร่วมแรงช่วยกันทำอย่างแข็งขัน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.สุขเดือนห้า
ราคา : 20 บาท/กริโลกร้ม
 
 
"สนับสนุนสินค้าชุมชน เสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น"
ติดต่อได้ที่
พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง สิริเตโช)  เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086- 2038305
คุณภิศักดิ์  นับงาม (เลขานุการเครือข่ายฯ) โทร.086-2113385