ทักษะคอมพิวเตอร์ - หนองยาง'51

ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 
ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่โม
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่วิ
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่ติ๊ก
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่เตย
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่ปราง
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่เจมส์
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง