ทักษะคอมพิวเตอร์ - วังคอไห'51

ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห ม.3 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่แอน
 
 
 
 สร้างสรรค์ โดย พี่ภู
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่นก
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่มุก
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่อาย
 
 
 
สร้างสรรค์ โดย พี่เอ็กซ์