ทักษะคอมพิวเตอร์ - วังคอไห'52

ช่วงปิดเทอม เมษายน
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห ม.3 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
สร้างสรรค์ โดย พี่วิ พี่ติ๊ก พี่เจมส์ พี่โม
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1