เก็บตกเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

 
 
โครงการเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน สนับสนุนโดยมูลนิธิโตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น)
 
ตอนที่ 5
 
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1