เก็บตกค่ายเยาวชนเนินขามรักถิ่น

 
 
8 - 9  มีนาคม  2553
ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ร่วมจัดโดย
เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ และโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
 

ตอนที่ 4 
 
 
ตอนที่ 3
  
 
ตอนที่ 2
  
 
ตอนที่ 1