ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4

 
ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4
"ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"
8-9 พฤษภาคม 2553 ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 
 

มอย เฮ็ด เด้อ...!!!
 
ตอนที่ 14 
 
 
ตอนที่ 13
 (ภาพลับสุดยอด..!!!!)
 
 
ตอนที่ 12
 
 
ตอนที่ 11
 
 
 

ความรู้สึกที่มีต่อค่าย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
 
ตอนที่ 10 
 
 
ตอนที่ 9 
 
 
ตอนที่ 8 
 
 
 
รับขวัญน้อง
 
ตอนที่ 7 
 
 

นิทานสอนใจ ดนตรีสร้างสรรค์
 
ตอนที่ 6 
 
 
ตอนที่ 5
 
 

ฐานเรียนรู้ "จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร"
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 

บรรยาย "กระบวนการวางแผนชีวิตสำหรับเยาวชน" (ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก)
และพิธิเปิดค่ายพี่ช่วยน้อง
 
ตอนที่ 2
 
 
ฟังบรรยาย กระบวนการวางแผนชีวิตสำหรับเยาวชน เวอร์ชั่นเต็มๆ
 

แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม
 
ตอนที่ 1
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง