กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 มิ.ย. 2558 19:48 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
4 มิ.ย. 2558 06:08 banrainarao แก้ไข จำหน่ายถ่านแกลบปรับปรุงดินและน้ำส้มควันแกลบ
4 มิ.ย. 2558 06:04 banrainarao แก้ไข รู้จักคุณภิศักดิ์ นับงาม
22 เม.ย. 2558 20:22 banrainarao แก้ไข ซุปเปอร์เตาเผาถ่าน - นวัตกรรมเตาเผาถ่านแกลบ
22 เม.ย. 2558 20:22 banrainarao แก้ไข เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ สำหรับใช้ผลิต "กุนตัง" (Kuntan) ในระดับครัวเรือน
22 เม.ย. 2558 20:21 banrainarao แก้ไข ใช้ถ่านแกลบปรับปรุงดิน ในยุคปุ๋ยแพงช่วยลดโลกร้อน...เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
22 เม.ย. 2558 20:21 banrainarao แก้ไข แบบเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์
22 เม.ย. 2558 20:20 banrainarao แก้ไข เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์
22 เม.ย. 2558 20:18 banrainarao แก้ไข เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์
22 เม.ย. 2558 20:18 banrainarao แก้ไข จำหน่ายถ่านแกลบปรับปรุงดินและน้ำส้มควันแกลบ
22 เม.ย. 2558 20:17 banrainarao แก้ไข จำหน่ายถ่านแกลบปรับปรุงดินและน้ำส้มควันแกลบ
5 ม.ค. 2558 00:27 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
19 ธ.ค. 2557 19:16 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
13 ธ.ค. 2557 05:23 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
26 พ.ย. 2557 23:57 banrainarao แก้ไข รู้จักคุณภิศักดิ์ นับงาม
26 พ.ย. 2557 23:54 banrainarao แก้ไข รู้จักคุณภิศักดิ์ นับงาม
19 พ.ย. 2557 00:44 banrainarao แก้ไข E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
19 พ.ย. 2557 00:42 banrainarao แก้ไข E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
18 พ.ย. 2557 18:49 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
2 พ.ย. 2557 17:41 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
23 ต.ค. 2557 00:04 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
20 ต.ค. 2557 00:27 banrainarao แก้ไข จำหน่ายถ่านแกลบปรับปรุงดินและน้ำส้มควันแกลบ
14 ต.ค. 2557 22:25 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
2 ต.ค. 2557 03:40 banrainarao แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
29 ก.ค. 2557 01:01 banrainarao . แก้ไข รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน