กระบวนทัศน์ใหม่

คำแนะนำ                                                                                                                                                         
 • วิธีดูคลิปวิดีโอในเว็บบ้านไร่นาเรา
 • ดูบ้านไรนาเรา Channel แบบชัดสุดขั้ว
 • วิธีดาว์นโหลดคลิปวิดีโอในเว็บบ้านไร่นาเรา
 • วิธีการดาว์นโหลดไฟล์จากเว็บฝากไฟล์
 • ลิงค์ปรากฏข้อความ "ไม่พบหน้าเว็บ" แก้ไขอย่างไร
 • แจ้งลิงค์เสีย ดาว์นโหลดไม่ได้ ปัญหาที่พบในเว็บบ้านไร่นาเรา
 • เชิญร่วมพูดคุยเรื่องราวชุมชนต่างๆ ที่ "ลานชุมชนบ้านไร่นาเรา" เปิดแล้ววันนี้
 •  
  บ้านไร่นาเรา ยินดีรับบทความ รูปธรรมความสำเร็จ การพึ่งตนเอง สาระน่ารู้ ข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ
  เพื่อร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งตรงมาได้ที่   banrainarao@gmail.com
  - - - - -
  บทความ เรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บ
  มุ่งเน้นเผยแพร่ไปสู่วงกว้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างปัญญา
  เว็บบ้านไร่นาเรา ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
   
  กระบวนทัศน์ใหม่                                                                                                             
   
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
   
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
       คุณณรงค์ โชควัฒนา คุณไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
   
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        นพ.ประเวศ  วะสี
   
        นพ.ประเวศ  วะสี
        ระพี สาคริก
        เสรี พงศ์พิศ
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        พระครูโกศลชัยพัฒน์
   
        เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
       นพ.ประเวศ  วะสี และคณะ
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
    
   
  การพึ่งตนเอง                                                                                                                   
   
        รายการ ๑ ในพระราชดำริ
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
       ข่าวภาคค่ำ ช่อง Thai PBS
        รายการสถานีนวัตกรรม มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
   
        รายการ KU Online มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        รายการเกษตรฮอตนิวส์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ณรงค์  โชควัฒนา
   
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ระพี สาคริก
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
   
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        นพ.ประเวศ  วะสี
       ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
        ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
        ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
   
  สูตรสู่ความสำเร็จเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                         
   
       โอฬาร  ไชยประวัติ
       ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม
        พล.ต.จำลอง  ศรีเมือง
   
        ณรงค์  โชควัฒนา
        โสภณ  สุภาพงษ์
        นพ.ประเวศ  วะสี
       ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
        พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     
   
  "วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"
  บ้านไร่นาเราดอทคอม : 
  www.banrainarao.com
   เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao