ชุมชนเข้มแข็ง

บุคคล                                                                                                                                

20. เรารักแม่

19. ครูดีในดวงใจ จ.ชัยนาท

18. หญิงแกร่งแห่งบ้านเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท

17. เสียงกู่จากครูใหญ่ - ประเทศเกาหลีใต้

16. ยอดหญิงนักพัฒนา - ประเทศเกาหลีใต้  

 

15. ชีวิตต้องสู้ 2 - วัดหนองยาง จ.ชัยนาท 

14. ชีวิตต้องสู้ - วัดหนองยาง จ.ชัยนาท

13. เรียกนกกลับบ้าน - อ.ชวลิต แสงอรุณ จ.ชัยนาท 

12. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อจันที ประทุมภา จ.นครราชสีมา 

11. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อประคอง มนต์กระโทก จ.นครราชสีมา 

 

10. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อชาลี มาระแสง จ.อำนาจเจริญ 

09. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อบุญเต็ม ชัยลา จ.ขอนแก่น 

08. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อผ่อง เกตุพิบูลย์ จ.ขอนแก่น 

07. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อทัศน์ กระยอม จ.ขอนแก่น 

06. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อคำเดื่อง ภาษี จ.บุรีรัมย์ 

 

05. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

04. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อทองหล่อ เจนไธสง จ.บุรีรัมย์ 

03. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อผาย สร้อยสระกลาง จ.บุรีรัมย์ 

02. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อเชียง ไทยดี จ.สุรินทร์ 

01. ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย จ.สุรินทร์ 

 "วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"

บ้านไร่นาเราดอทคอม :  www.banrainarao.com

ยูทูปบ้านไร่นาเรา : www.youtube.com/banrainarao

 เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao