ศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรม ประเพณีชุมชน                                                                             

 

22. เยาวชนรักษ์วัฒน์ 

21. วันเด็ก'54 - โรงเรียนบ้านวังคอไห 

 

20. 5 ธันวามหาราชา ตำบลสุขเดือนห้า'53 

19. กีฬาสุขเดือนห้าเกมส์ ครั้งที่ 1 

18. กีฬาเยาวชนเนินขามเกมส์ ครั้งที่ 13 

17. วัฒนธรรม 4 ภาค 

16. กีฬาพื้นบ้าน - จับปลาไหล 

 

15. 5 ธันวามหาราชา ตำบลสุขเดือนห้า 

14. สีสันวันเด็ก'52 - โรงเรียนบ้านวังคอไห 

13. สีสันวันเด็ก'50 - โรงเรียนบ้านวังคอไห 

12. กีฬาเยาวชนเนินขามเกมส์ ครั้งที่ 12 

11. ขบวนแห่สกุณาวารี สวนนกชัยนาท 

 

10. กีฬาตำบลสุขเดือนห้า 14 ชุมชน 

09. ตักบาตรเทโว - วัดสังกัสรัตนคีรี (อุทัยธานี) 

08. ตักบาตรเทโว - ชุมชนหนองเด่น  

07. ตักบาตรเทโว - ชุมชนเนินขาม   

06. ตักบาตรเทโว - ชุมชนหนองยาง  

 

05. แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท  

04. แห่นาค ประเพณีดีๆ ที่ยังคงมีอยู่ 

03. สงกรานต์บ้านเรา - ชุมชนท่าฉนวน  

02. สงกรานต์บ้านเรา - ชุมชนเนินขาม  

01. สงกรานต์บ้านเรา - ชุมชนหนองยาง 

"วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"

บ้านไร่นาเราดอทคอม :  www.banrainarao.com

ยูทูปบ้านไร่นาเรา : www.youtube.com/banrainarao

 เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao