ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                

 

42. ซุปเปอร์เตาเผาถ่าน - นวัตกรรมเตาเผาถ่านแกลบ 

41. แบบเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ 

 

40. ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ 

39. เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ สำหรับใช้ผลิต "กุนตัง" (Kuntan) ในระดับครัวเรือน 

38. ใช้ถ่านแกลบปรับปรุงดิน ในยุคปุ๋ยแพงช่วยลดโลกร้อน...เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น 

37. คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

36. รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย 

 

35. ธรรมชาติของดินและปุ๋ย 

34. เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ในการผลิตข้าวโพด 

33. การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ 

32. การทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้เอง 

31. รวมสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ 

 

30. 4 สูตรน้ำหมักชีวภาพยอดนิยม 

29. ดิน (แนวพระราชดำริฟื้นฟูดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

28. เกษตรปราณีต 1 ไร่

27. คนมีไฟ แก๊สชีวภาพ 

26. คนมีน้ำยา น้ำยาอเนกประสงค์ (สูตรชีวภาพ) 

 

25. คนไร้สาร ปุ๋ยอินทรีย์ 

24. คนติดดิน บ้านดิน ปั้นฝัน ปั้นดินให้เป็นบ้าน

23. คนรักษ์ป่า ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

22. คนรักหมู หมูหลุมการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติ 

21. คนทำนา ข้าวอินทรีย์และเทคนิคการปลูกข้าวแบบปักเดี่ยว 

 

20. คนเพาะเห็ด อาหารมหัศจรรย์ 

19. คนเอาถ่าน ถ่านคุณภาพและน้ำส้มควันไม้  

18. เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก 

17. พลังงานทดแทน - ไบโอแก๊ส 

16. การเลี้ยงหมูหลุม 

 

15. ยำมะม่วง 

14. แกงเนื้อ 

13. กะลามะพร้าว 

12. ขนมจีนรวมญาติ 

11. น้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ 

 

10. ภาษาถิ่น - ลาวครั่ง แดนดินถิ่นหนองยาง 

09. น้ำหมักชีวภาพ - สูตรดื่มน้ำลูกยอ 

08. น้ำหมักชีวภาพ - น้ำมะกรูดสูตรบรรเทาอาการไอ 

07. น้ำหมักชีวภาพ - สูตรทำน้ำด่างจากขี้เถ้า สูตรน้ำยาล้างจานมีฟอง 

06. น้ำหมักชีวภาพ - สูตรชำระล้างจากมะเฟือง 

 

05. น้ำหมักชีวภาพ - ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 3 สูตร 

04. น้ำหมักชีวภาพ - สูตรฮอร์โมน (น้ำแม่) 

03. น้ำหมักชีวภาพ - สูตรฮอร์โมน (น้ำพ่อ) 

02. น้ำหมักชีวภาพ - สูตรหมักจากเศษอาหาร 

01. น้ำหมักชีวภาพ - แนะนำ 

 "วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"

บ้านไร่นาเราดอทคอม :  www.banrainarao.com

ยูทูปบ้านไร่นาเรา : www.youtube.com/banrainarao

 เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao