แบบเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้ดำเนินการเผาแกลบวัสดุเหลือใช้ในไร่นาที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับสภาพดินในการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ผลพลอยได้นอกจากถ่านแกลบแล้วยังได้ น้ำส้มควันแกลบ สามารถนำมาไล่แมลงศัตรูพืช เกษตรกรในชุมชนหนองยางและใกล้เคียงนำไปฉีดพ่นไล่เพลี้ยกระโดดในนาข้าว อ้อย และมันสำปะหลังได้ผลค่อนข้างดี ช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีป้องกันโรคแมลงไปอย่างมาก มีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร และอาหาร ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม พัฒนาเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ รุ่น 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาได้ผลผลิตถ่านแกลบและน้ำส้มควันแกลบมาก

         วัสดุอุปกรณ์ที่เน้นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง โดยใช้ท่อระบายน้ำมาเป็นเตาสำหรับใส่แกลบ แล้วทำฐานรองเตาที่รางเลื่อนเข้าออกสำหรับนำถ่านแกลบออก โดยฐานรองเตาควรสูงพอสมควร เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน  

 

         1.รูปเตาเผาถ่านแกลบด้านหน้า

           2.รูปเตาเผาถ่านแกลบด้านข้าง

          3.รูปการทำฐานรองเตาเผาถ่านแกลบ และรางเลื่อนสำหรรับใส่ตะแกรง

          4.รูปฐานรองเตาเผาถ่านแกลบ

              5.รูปตะแกรงรองเตาเผาถ่านแกลบ

          6.รูปตะแกรงเตาเผาถ่านแกลบและแผ่นปิดเปิดหน้าเตา

          7.รูปฐานปล่องท่อระบายควัน ซึ่งทำ 2 ข้าง ตัวปล่องควันอาจใช้ไม้ไผ่มาสวมก็ได้

          8.เตาเผาถ่านแกลบวิทยาลัยอาชีพเนินขาม ซึ่งเปรียบเทียบปล่องไม้ไผ่และท่อเหล็ก   พบว่าท่อไผ่ให้น้ำส้มควันแกลบมากกว่าท่อเหล็ก

          9.รูปเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ซึ่งเครือข่ายฯ ทำเป็นโรงเรือน ตรงฝาปิดเปิดเตาใช้คันโยกสำหรับยกฝาออก อาจประยุกต์โดยใช้รอกดึงขึ้นก็ได้

          10.เยาวชนเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน การปฏิบัติงานเปิดฝาใส่แกลบให้อยู่ในระดับต่ำกว่าท่อปล่องควัน โรยฟางข้าว จุดไฟให้ติดพอสมควร แล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมงจึงเอาถ่านแกลบออก (จุดเย็น - ออกเย็น)

          11. ถ่านแกลบที่ได้นำไปปรับสภาพดินให้ร่วนซุย สำหรับปลูกต้นไม้ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้น้ำส้มควันแกลบนำไปใช้ไล่แมลงได้อีกด้วย

          12. คณะที่ปรึกษาเครือข่าย คือ ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน

           13.ผลผลิตที่ได้

          14.การใช้ประโยชน์

 

 

แบบแปลนและส่วนประกอบ

เกษตรกรอาจดัดแปลงแบบแปลนนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

(คลิกที่ลิงค์เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่)

https://drive.google.com/file/d/0B1S1IBx2Lzm9VGhkb2hQa2gzMlk/view?usp=sharing&resourcekey=0-3J59FIM-GnH4-4EerGQABw 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

         คุณภิศักดิ์   โทร.086-2113385

         อีเมล์ banrainarao@gmail.com

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน

         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทร.086-2038305

 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง