กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

 

กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

(Learning Process to Seft-reliance)

 

 ท่านจะได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ได้หลักคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมายของการบรรยายในหัวข้อ “เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด : การเสริมพลังเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้”

คือ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ใจและความเชื่อ เพราะ "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว"

ถ้าความเชื่อเปลี่ยน วิธิคิดและวิธีให้คุณค่า หรือที่เรียกว่า "กระบวนทัศน์" (Paradigm/Mindset) ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย

รวมทั้งท่านจะได้เรียนรู้และฝึกใช้ SMART planning ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” ใหม่สำหรับการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง

 

ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com 

 

ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305

สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)

หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา

[รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]

 

ช่วงที่ 2

ฉลาดวางแผน (SMART planning)

เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร

 

ตอนที่ 14

 ตอนที่ 13  

 ตอนที่ 12 

 ตอนที่ 11 

 ตอนที่ 10 

ตอนที่ 9 

 ตอนที่ 8 

 

 

ช่วงที่ 1

เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด

เพื่อสร้างพลังปฏิรูปการเรียนรู้

 

ตอนที่ 7  

 ตอนที่ 6  

 ตอนที่ 5  

 ตอนที่ 4  

 ตอนที่ 3 

 ตอนที่ 2  

 อนที่ 1 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

รูปแบบ .pdf

1. เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด  [ สไลด์เพาเวอร์พอยต์ | คำบรรยาย ]

2.SMART planning  [ สไลด์เพาเวอร์พอยต์ | คำบรรยาย ]

(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)

 

 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง