ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก

 

ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก

เพื่อฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์

 

การประยุกต์ใช้หลักคิดฉลาดวางแผน (SMART planning) เพื่อฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนได้อย่างไร

ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com

 

ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305

สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)

หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา

[รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]

 

ตอนที่ 5

 ตอนที่ 4 

 ตอนที่ 3

 ตอนที่ 2 

 ตอนที่ 1